Overzicht werken rond bedrijfsgebouwen

 

- Onderhoud gazons

- Scheren hagen

- Onderhoud beplanting

- Onderhoud parking

- Rapen zwerfvuil

- IJzel bestrijding en sneeuwruimen.

 

Al deze werken kunnnen op afroep gebeuren of aan de hand van een jaarlijks onderhoudscontract