Overzicht alle machinale tuinwerken door ons uitgevoerd

 

- Klein grondverzet rond nieuwbouwwoningen

- Plaatsen van drainage

- Klepelmaaien, Frezen, Rotoreggen

- Aanleg gazon

- Verticuteren gazon

- Doorzaaien gazon

- Maaien gazon

- Vellen van bomen

- Uitfrezen van boomwortels (mim. doorgang 1m80, compacte machine op gazonbanden)

- Houthakselen

- Plaatsen containers voor groenafval en snoeihout