Maaien in de Rough

Om het even welke vegetatie kunnen wij maaien en verzamelen.

Dit kan zijn:          Gras

                           Riet

                           Heide

                           .......

Voor elke vegetatie hebben wij de juiste maaimachine. Het maaisel wordt ofwel in 1 werkgang of in meerdere werkgangen verzameld al naargelang de gebruikte machine.