Uitvoeren van diverse natuurbeheerswerken

- maaibeheer op vochtige graslanden

- maaien van wandelwegen

- afvoer grasmaaisel naar verwerker

- Stronkenfrezen in kwetsbaar gebied

- Houthakselen in kwetsbaar gebied

- Ruimen van grachten met midikraan (compact en lage bodemdruk)

- Aanleg van paden en knuppelpaden